سکه ی طلای سلطانشاه یا تکش خوارزمشاه خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه ی طلای سلطان شاه یا تکش، خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۵۱
رنگ : طلایی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, طلا
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان