سکه ی نقره ی محمد بن دشمنزار کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه ی نقره ی محمد بن دشمنزار کاکویه، ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۶۷
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان