سکه ی نقره ی جهانشاه قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه ی نقره ی جهانشاه قراقویونلو، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۸۱
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان