سکه ی ابوسعید ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه ی ابوسعید ایلخانی، از جنس آلیاژ مس، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۲۰
رنگ : قهوه ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان