سکه نقره شاه طهماسب دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه طهماسب دوم صفوی، ضرب تبریز، ۱۱۳۶ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۱۱۵۶۵
تاریخ خلق : ۱۱۳۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان