سکه ی طلا عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی طلا عبدالحمید اول عثمانی، ضربی قسطنطنیه، ۱۲۰۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۲۳۳۶۰
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :