سکه ی مسی دوره ناصرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه مسین ضرب دارالسلطنه تبریز مقارن با دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار، اواخر سده ۱۳ هـ.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۹۰۰۴۴
موضوع اثر : شیر و خورشید با شمشیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان