سکه درهم نقره، شاپور سوم، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، شاپور سوم، ساسانیان(۳۸۳-۳۸۸)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۲۴۲
تاریخ خلق : از ۳۸۳ میلادی (قرن ۴) تا ۳۸۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان