سکه درهم نقره، شاپور سوم، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، شاپور سوم، ساسانیان (۳۸۳-۳۸۸)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۴۰۱
تاریخ خلق : از ۳۸۳ میلادی (قرن ۴) تا ۳۸۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان