سکه درهم نقره، قباد اول (دوره دوم)، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، قباد اول (دوره دوم)، ساسانیان (۴۹۹-۵۳۱)، تاریخ ضرب سال ۴۱ سلطنتف ضرب زرنج
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۲۴۵
تاریخ خلق : از ۴۹۹ میلادی (قرن ۵) تا ۵۳۱ قمری (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان