سکه برنز کالکو آنتیوخوس سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه برنز کالکو آنتیوخوس
شماره اموال : ۵۱۰۶.۰۶.۰۰۱۳۱
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان