سکه نقره آل زیار آل زیار (زیاریان)

نظر شما:

درهم عضد الدوله بویهی
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۳۱۵
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل زیار (زیاریان) روی بر خط زمان