نشست تخصصی نقش اجتماعی موقوفات

نشست تخصصی نقش اجتماعی موقوفات ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نشست تخصصی نقش اجتماعی موقوفات

استاد سیدعبدالله انوار و عمادالدین شیخ‌الحکمایی در نشستی تخصصی به مناسبت برگزاری هشتمین جشنواره ماه هشتم در کتابخانه و موزه ملی ملک، درباره نقش اجتماعی موقوفات سخنرانی می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «نشست تخصصی نقش اجتماعی موقوفات» هم‌زمان با فرارسیدن دهه کرامت و برگزاری هشتمین جشنواره ماه هشتم، با سخنرانی استاد سیدعبدالله انوار و عمادالدین شیخ‌الحکمایی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در روز یک‌شنبه 17 مرداد 1395 خورشیدی از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود. سخنرانان در این نشست تخصصی، از جنبه‌های اجتماعی، به موقوفات در ایران و تاثیرات آن‌ها در توسعه اجتماعی شهرها و دیگر مناطق می‌پردازند.

نظر شما: