نمایشگاه سکه

​سکه

نمایشگاه سکه

 نمایشگاه هایی که تا کنون اجرا شده است:

  • این نمایشگاه شامل ۵۴ تابلوی چاپی منتخبی از سکه های موجود در موزه ملی ملک است.
  • تاریخ و محل نمایشگاه:
  • ۱۳۹۱: بندرعباس، موزه خلیج فارس (۱۶ مهر الی ۱۶ آبان).
  • ۱۳۹۲: شیراز، مجموعه فرهنگی وصال (۳ آذر الی ۱۷ بهمن).
  • ۱۳۹۲:تهران، فرهنگستان هنر (۲۴ دی).

برچسب‌ها:

نظر شما: