تک اثر هفتم: نگاره خانه باغ

نگاره خانه باغ نگاره ای است بر گرفته از دیوان حافظ که به شماره 6033 در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می شود.

تک اثر هفتم: نگاره خانه باغ

​در طرح این نمایشگاه اجزاء مختلف نگاره تفکیک شدند و هر یک از این اجزاء مورد مطالعه قرار گرفتند. به بخش هایی از معماری بنا که مانند طنبی و منظر در اینجا معرفی شده اند. سایر بخش ها نیز معماری داخلی این نگاره را معرفی می کنند. در قسمت هایی هم کاراکنرهای این نگاره به تفکیک معرفی شده اند مانند باغبان. در بدو ورود با نگهبان یا حاجب اثر آشنا می شویم و سپس نمای ساختمان و تزیینات مربوط به آن معرفی می شوند. بر روی دیوارها هم توضیحات بخش های مختلف معماری آمده است. خدمه، میهمانان و ناظران مجلس و باغبان نیز به صورت تفکیک شده به تصویر درآمده اند و معرفی شده اند و در پایان قطعه اصلی به نمایش درآمده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: