سراچه تن

آناتومی بدن انسان بر اساس نسخه "تشریح الابدان" متعلق به قرن نهم هجری قمری

سراچه تن

​در مقدمه ورود به این نمایشگاه، مخاطبان از دربی به شکل بدن انسان عبور کرده و در حقیقت وارد بدن انسان می شوند. در هر گوشه از این نمایشگاه، مخاطبان با بخشی از دستگاه های بدن آشنایی بیشتری پیدا می کنند و درمی یابند که در قرن نهم هجری قمری و به رغم ممنوعیت تشریح بدن انسان، دانشمندان چه تصوری درباره اعضاء بدن داشتند و چگونه آن را به تصویر می کشیدند. در کنار ارائه این نگرش، نگرش دانش جدید کالبدشناسی نیز ارائه شده است و امکان مقایسه بهتر این دو دیدگاه را فراهم آمده است. در قسمتی از تابلوهای معرفی نیز، از منظر موزه به موضوع نگاه شده است. در قسمت های دیگر این نمایشگاه، بر روی استندهایی به شکل بدن انسان ازمنظر پزشکی سنتی به بررسی تاثیرات هر یک از اعضاء بدن بر ویژگی های انسان پرداخته شده است. درمرکزدو نسخه خطی بازنویسی شده از کتاب "تشریح الابدان" در برابر دید علاقمندان قرار گرفته اند. با کمک تابلوهایی نیز تصاویر دستگاه های مختلف بدن انسان در نسخه های مختلفی از کتاب "تشریح الابدان" که در تاریخ های مختلف نوشته شده اند در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته شده اند.

​نمایشگاه سراچه تن نگاهی دارد به اعضاء بدن انسان از منظر کتاب تشریح الابدان که در قرن نهم هجری قمری توسط منصور بن احمد بن محمد بن یوسف بن الیاس شیرازی معروف به منصور طبیب شیرازی نوشته شده است. در بخش های مختلف این نمایشگاه از جنبه های مختلف به ساختار این اعضاء پرداخته شده است.در این نمایشگاه علاوه بر روایت کتاب تشریح الابدان، از منظر  پزشکی روز نیز به دانش آناتومی نگاه شده است (که البته این مهم با زبانی ساده بیان شده). در بخش دیگری با یاری جستن از طب سنتی با نگاهی به این دستگاه ها درباره عوامل مختلف از جمله طبایع، فصول و .. وابسته به آن ها بحث شده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: