نمایشگاه سکه ها و تمبرهای یادبودی حضرت امام رضا (علیه السلام)

​سکه ها و تمبرهای یادبودی حضرت امام رضا (علیه السلام)

​نمایشگاه با نگاهی به قدیمی ترین و جدید ترین سکه های یادبودی در کنار یکدیگر آغاز می شود؛ سکه ولایتعهدی امام رضا(علیه السلام) در کنار سکه ای که هم عصر ما است. در بخش بعدی، مجموعه سکه هایی به نمایش گذاشته شده که نشان از علاقه خاص شاهان افشار به حضرت امام رضا (علیه السلام) دارد. ذکر نام آن حضرت بر روی این سکه ها به شکلی شعرگونه آمده است. مانند سکه های شاهرخ افشار با عبارت " سکه زد از سعی نادر ثانی صاحبقران   کلب سلطان خراسان شاهرخ شاه جهان" و یا سکه های دیگر این دوره با عبارت " از خراسان سکه بر زر شد بتوفیق خدا    شاه دین علی بن موسی الرضا". 

در دوره قاجار، که سکه های آن در بخش بعدی نمایشگاه قرار دارد، نیز شاهان خاندان قاجار ارادت خود را با ذکر نام حضرت بر روی سکه ها ابرازمی کردند. مانند سکه مظفرالدین شاه با نوشته " السلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیه و النیا ".

در ویترین بعد سکه های دوره پهلوی به نمایش گذاشته شده که به مناسبت زادروز خجسته آن حضرت در سال های متفاوت ضرب شده اند. 

در دوره جمهوری اسلامی نیز تصاویر بارگاه حضرت امام رضا ( علیه السلام) بر روی سکه های طلا به چشم می خورد.

برروی بسیاری از تمبرها نیز تصاویر و نوشته هایی حاکی از ارادت ایرانیان به حضرت امام رضا (علیه السلام) دیده می شود. در بخش پایانی نمایشگاه مجموعه ای از تمبرهای یادبودی از دوره قاجار (تمبر سری سلاطین) تا جمهوری اسلامی به چشم می خورد که جدیدترین آن متعلق به سال 1383 با تصاویری از ضریح قدیمی، سقاخانه، نقاره خانه و پنجری فولاد بارگاه حضرت امام رضا (علیه السلام) است.

ایرانیان در طول قرنهای متمادی علاقه ویژه ای به حضرت امام رضا (علیه السلام) داشتند. گاه نام و یاد آن حضرت بهانه ای می شد تا ایرانیان هنر را به عنوان واسطه ابراز ارادت خود انتخاب کنند و گاه زادروز مبارکشان دلیل ضرب سکه ای یا تمبر یادبودی می شد تا نشانی باشد از اینکه همیشه و در همه حال این علاقه مستحکم و پابرجاست. 

نمایشگاه سکه ها و تمبرهای یادبودی حضرت امام رضا (علیه السلام) نگاهی دارد بر صدها سال ارادت ایرانیان به حضرت امام رضا (علیه السلام) که بر روی سکه ها و تمبرها نقش بسته و نمود پیدا کرده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: