شمایل نگاری ایلخانان

نظر شما:

دو کتیبه در بالا و پایین به خط کوفی، تزیینات سفید در حاشیه طلایی با اسلیمی سبز و حاشیه گره هندسی و یک شمسه در وسط تصویر خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه طلایی با شرفه لاجوردی است. دارای ۳ مهر و نوشته در قسمتهای مختلف دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۲۳
پدید آورندگان : روزبهان (نگارگر)
موضوع اثر : خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ خلق : ۶۷۲ قمری (قرن ۷)
رنگ : -
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک