نگاره ی گل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

یک شاخه گل میخک در زمینه نخودی رنگ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۱
موضوع اثر : یک شاخه گل میخک
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان