نکاره میرزا یوسف آشتیانی (مستوفی الممالک)

نظر شما:

نگاره میرزا یوسف آشتیانی (۱۲۲۷ ه ق- ۱۳۰۳ ه ق) ملقب به مستوفی‌الممالک با حاشیه زر با خطوط منحنی، حاشیه هندسی لاجورد با قاب بندی واگیره اسلیمی و ختایی با زمینه لاجورد و زر حاشیه سرخ با نقش چلیپا/حاشیه واگیره با قابهای طلایی بر زمینه لاجوردی و نقوش ختایی حاشیه هندسی لاجورد مجدول زر با شرفه های ساده لاجوردی. این اثر را میرزا هادی اصفهانی از روی کار استادش صنیع الملک غفاری کپی کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۰
پدید آورندگان : میرزا هادی اصفهانی (نقاش)
موضوع اثر : میرزا یوسف آشتیانی (مستوفی الممالک)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ, نگارگری