قطعه نستعلق ممتاز .سیاه مشق .قلم جلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز قلم جلی.صفحه پردازی :سیاه مشق .کاغذ :فرنگی آهارمهره اخرایی .مرکب :قهوه ای .تاریخ:قرن ۱۳ورقم الفقیر الحقیر غلام رضا "یاعلی مدداست"بین خطوط نقوش اسلیمی طلایی.دور خطوط گل وبرگ های الوان بر زمینه طلایی ومحرر به قهوه ای .حاشیه :دارای جدول کشی به آبی روشن .قهوه ای .سبز وطلایی .پاسپارتو :منقش وافشان (احتمالا چاپی)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۴
پدید آورندگان : میرزا غلامرضا اصفهانی (۱۲۴۶ تا ۱۳۰۴ ه.ق) (خوشنویس)
موضوع اثر : عبارت قرآنی
تاریخ خلق : از ۱۲۵۵ قمری (قرن ۱۳) تا ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: اخرایی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره اخرایی، طلا اندازی منقش و محرر، جدول کشی، پاسپارتو منقش وافشان،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
اهداکننده : حاج حسن آقا ملک