قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتیبه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتیبه. صفحه پردازی: ترکیبی. کاغذ: دست‌سازآهار مهره عسلی. مرکب: قهوه ای سوخته. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به رنگ عودی و نباتی. جدول‌کشی به اخری و اکلیل طلایی با تحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به اخری با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۴
پدید آورندگان : کمال الدین محتشم کاشانی (شاعر)
موضوع اثر : یک مصرع از ترکیب‌بند نهم محتشم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره عسلی، روغن جلاء، مرکب قهو ه ایی سوخته،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهارمهره عسلی، تسمه اندازی، جدول کشی ، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی