الفقریة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن علاء براری جهرمی (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف
تاریخ خلق : ۹۴۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک