شرح‌الدرة صفویه

نظر شما:

خط نسخ بی نام مورخ جمادی الاول به خامه یک کاتب مالک حسین بن عبدالغنی حسینی با مهر او مورخ ۱۱۵۸ دارای ۱۵۴ برگ ۱۴سطری کاغذ ترمه سمرقندی جلد تیماج قهوه ای مجدول از احمد بن عبدالله مرشدی ملقب به معز الدین کازرونی در گزارش قصیده الدره در قرات سه گانه که به شیوه قصیده شاطبیه در قرات هفت گانه سروده شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۴/۰۰۱
پدید آورندگان : احمدبن عبدالله مرشدی (مؤلف)
موضوع اثر : قرائت قرآن
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۹۹۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک