الدررالمنیفة فی الاباءالشریفة صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز رساله ای به عربی در تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۶
موضوع اثر : احادیث و اخبار
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۹۲۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان