قرائت نافع صفویه

نظر شما:

خط نسخ بی نام مورخ جمادی الاول به خامه یک کاتب مالک حسین بن عبدالغنی حسینی با مهر او مورخ ۱۱۵۸ دارای ۱۵۴ برگ ۱۴سطری کاغذ ترمه سمرقندی جلد تیماج قهوه ای مجدول رساله ای است در قرائت به روایت قالون و روایت ورش از طریق ازرق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۴/۰۰۲
موضوع اثر : قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۹۹۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان