دیوان مسیح کاشانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : رکن‌الدین مسعود مسیح کاشانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۲۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : رنگارنگ
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان