دیوان وحشی بافقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : کمال‌الدین وحشی بافقی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : مغز پسته ای
جنس : سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان