تحریر کتاب مالاناوس فی الاشکال‌الکریة صفویه

نظر شما:

تحریر خواجه نصیر الدین طوسی از نسخه ی اصلاح شده ی امیر منصور بن عراق در ۱۱ شعبان ۶۶۳، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در شب دوشنبه ۸ ذیقعده ۱۰۱۳، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، دارای پیشانی مذهب، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۹۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدتقی اصفهانی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) مالاناوس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : کره (هندسه)/ هندسه
تاریخ خلق : ۸ ذیقعده ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان