مقالة المختصرة فی فضل صناعة الطّب صفویه

نظر شما:

در این رساله از ابیانوس، رونس، ابن‌ماسویه، ارسطاطالیس، افلاطون، بقراط، اسکندر، جالینوس و مسیح در فضیلت طب سخنانی را گردآوری کرده است. از این اثر نسخهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۵۹/۰۰۲
پدید آورندگان : تفلیسی، کمال‌الدّین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۹۶۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر) عرض (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان