تقویم الأبدان فی تدبیر الإنسان صفویه

نظر شما:

مؤلّف برای هر یک از بیماری¬ها جدول دوازده‌خانه‌ای مشخّص کرده که شامل نام بیماری، مزاج، سن، بادها، شهرها، بیماری سالم است یا مخوف، علل، صلاحیت برای استفراغ دارد یا نه، مداوا با داروهای گرم/ سرد، درمان با تدبیر ملکی، با آسان‌ترین دارو و درمان عمومی است. مجموع بیماری‌های مشروح در کتاب ۴۴ نوع است و هر نوعی در یک صفحه که دارای هشت شعبه است تقسیم‌بندی شده و جمعاً ۳۵۲ بیماری را شرح داده و روش درمان مناسب آنها را می‌آموزد. این کتاب به المقتدی بامرالله (۴۶۷-۴۸۷ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۵۹/۰۰۳
پدید آورندگان : ابن‌جِزلَهٔ بغدادی، یحیی بن عیسی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج، فستقی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان