المسائل صفویه

نظر شما:

کتابی موجز و پرمحتوا شامل مسائل مختلف طبّی از ارکان طبیعت اعضاء بدن و اصناف مزاج و انواع ادویه و امراض و اسباب آن و بسیاری از مسائل پزشکی و پیراپزشکی که در انتها به مبحث بول ختم می‌شود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۸۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمّدابراهیم بن محمّدتقی (کاتب) عبادی بغدادی، ابوزید حنین بن اسحق (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۹۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان