الأدویة القلبیة (احکام الأدویة القلبیة) صفویه

نظر شما:

این رساله که آمیزه‌ای از طب و فلسفه و روان‌شناسی است در حدود سال ۴۰۵ق در همدان و به درخواست ابوالحسین علی بن حسین بن حسنی در دو بخش نگاشته شده است. در بخش نخست، مسائل نظری مربوط به فیزیولوژی، وظایف، بیماری‌های قلب و نیز تأثیر هیجانات عاطفی (مانند شادی و اندوه، تنهایی و ترس، خشم و نفرت) بر فعّالیت قلب انسان عرضه شده است و در بخش دوّم به توصیف داروهای ساده و مرکّب که برای تنظیم فعّالیت قلب سودمندند و به ترتیب حروف الفبا مرتّب شده¬اند پرداخته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۶۹/۰۲۰
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف) محمّدمحسن متطبّب بن محمّدسعید طبیب (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : صفر ۱۱۰۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج، کاغذ ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان