منهاج البیان فی ما یستعمله الانسان (ترجمهٔ ) صفویه

نظر شما:

متن به دستور و به نام نصیرالدّین‌نامی ترجمه شده است. رضی‌الدّین طبیب نیز این کتاب را ترجمه کرده که جز این است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۳۴/۰۰۴
پدید آورندگان : میراسدالله‌بن قوام‌الدین حسین کاشانی (کاتب) ابن‌جِزلَهٔ بغدادی، یحیی بن عیسی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲ ذیقعده ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان