القانونچه صفویه

نظر شما:

کتابی در طب که چغمینی آن را زبده‌ای از مطالب لازم این علم معرّفی کرده است که آنها را از کتب متقدّمین برگزیده و گرد آورده است. این کتاب در ده «مقاله» و هر کدام در چند «فصل» تنظیم شده است: ۱. الأمور طبیعیة (پنج فصل)؛ ۲. تشریح الأعضاء (هفت فصل)؛ ۳. بیان احوال بدن الانسان و اسبابها (پنج فصل)؛ ۴. النّبض و البول (شش فصل)؛ ۵. تدبیر الأصحّاء و علاج المرضا علی وجه کلّی (ده فصل)؛ ۶. امراض الرّأس (سیزده فصل)؛ ۷. امراض الأعضاء من الصّدر الی اسفل السرة (هجده فصل)؛ ۸. امراض بقیة الأعضاء (نه فصل)؛ ۹. علل الظّاهرة للجسد و الحمیّات (هشت فصل)؛ ۱۰. قوی الأطعمة و الأشربة المألوفة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۴۴/۰۰۱
پدید آورندگان : چغمینی خوارزمی، محمود بن محمّد (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان