چغمینی محمود بن محمد

چغمینی، محمود بن محمد محمود بن محمد عمر چغمینی خوارزمی (ف: ۷۴۵ق) منجم، طبیب و ریاضیدان ایرانی و از اهالی چغمین (شهر کوچکی در خوارزم) بود. وی عمده سال‌های عمر خود را در خوارزم گذراند و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زمینه قرآن، علوم دینی و ادبی، به طور تخصصی به تحصیل در طب، ریاضیات (به ویژه هندسه اقلیدسی و علم حساب) و نجوم پرداخت و در کنار آن به تحقیقاتی در کاربرد علم حساب در فقه اسلامی پرداخت. چغمینی خوارزمی در ریاضیات به علم حساب نظر داشت و در این زمینه به کاربردهای فقهی آن همچون تقسیم میراث علاقمند بود. از سوی دیگر در هندسه به تلخیص کتب اقلیدس می‌پرداخت. وی کتاب «خلاصة القانون فی الطب» (قانونچه) را تالیف کرده است.

نظر شما: