القانونچه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

کتابی در طب که چغمینی آن را زبده¬ای از مطالب لازم این علم معرّفی کرده است که آنها را از کتب متقدّمین برگزیده و گرد آورده است. این کتاب در ده «مقاله» و هر کدام در چند «فصل» تنظیم شده است: ۱. الأمور طبیعیة (پنج فصل)؛ ۲. تشریح الأعضاء (هفت فصل)؛ ۳. بیان احوال بدن الانسان و اسبابها (پنج فصل)؛ ۴. النّبض و البول (شش فصل)؛ ۵. تدبیر الأصحّاء و علاج المرضا علی وجه کلّی (ده فصل)؛ ۶. امراض الرّأس (سیزده فصل)؛ ۷. امراض الأعضاء من الصّدر الی اسفل السرة (هجده فصل)؛ ۸. امراض بقیة الأعضاء (نه فصل)؛ ۹. علل الظّاهرة للجسد و الحمیّات (هشت فصل)؛ ۱۰. قوی الأطعمة و الأشربة المألوفة.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : چغمینی خوارزمی، محمود بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ماشینی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، قورخانه‌ای،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان