شرح القانونچه

نظر شما:

شروحی بر قانونچه از شارحانی ناشناس. نسخ سدهٔ ۱۳ق، آغاز و انجام افتاده، عنوان و نشان خط روی متن به شنگرف، کاغذ نوعی ترمه، قطع نیم رُبعی، رکابه دار، جزوهای۱۰برگی، جلد تیماج قهوه ای لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود بن محمد چغمینی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/پزشکی اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک