طب صفویه

نظر شما:

رسالات طبّی از مؤلّفانی ناشناخته به زبان عربی. نسخ اسماعیل بن خلیفه سدهٔ ۱۲ق، شامل شش فصل از مقالهٔ دوّم (فصول: النّبض، البول، النّوائب، العلاج الکلّی، معرفة خواص الأشیاء، الأدویة المنسوبة الی الکواکب) و مقالات سوّم و چهارم («فی کیفیة تدبیر الأدویة و تحلیلها» و «فی العملیّات بقول جزوی» هر کدام در چند فصل)، آغاز افتاده، عنوان به شنگرف، کاغذ نوعی ترمه، قطع وزیری کوچک، رکابه دار، جزوهای ۸ برگی، جلد تیماج سبز تیرهٔ نو.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۷۳/۰۰۱
پدید آورندگان : اسمعیل بن خلیفه (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان