شرح القانونچه تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شروحی بر قانونچه از شارحانی ناشناس. نسخ عبدالمؤمن بن شیخ محمّد نوسهٔ حضرت مخدوم مولانا رمضان بیخ مند بن حضرت قاضی جمال الدّین شامی بن خواجه ابواسحاق شامی بن خواجه یوسف شامی از فرزندان ابوجعفر طیّار در پنج شنبه ۱۷رمضان ۸۳۱ ق در هرات، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ نوعی ترمه، قطع وزیری کوچک، بدون رکابه، جزوهای ۱۰ برگی، جلد تیماج سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالمؤمن بن شیخ محمّد نوسهٔ حضرت مخدوم مولانا رمضان بیخ مند بن حضرت قاضی جمال الدّین شامی بن خواجه ابواسحاق شامی بن خواجه یوسف شامی از فرزندان ابوجعفر طیّار (کاتب) محمود بن محمد چغمینی (مؤلف)
موضوع اثر : شرح و تفسیر- پزشکی اسلامی
تاریخ خلق : ۱۷ رمضان ۸۳۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان