قرابادین مجزکمی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

کتابی در بیست¬ویک «باب» مشتمل بر تجربیات اطبّای پیشین. نام کتاب به مناسبت حمل کتاب در آستین جامه (کُمّ) انتخاب شده است. نام مؤلّف در کتاب نیامده امّا وی در فصل چهارم از باب هشتم در علاج مالیخولیا نام استاد خود را «امام فاضل سیف¬الدّین نوری نوّرالله مرقده» ذکر کرده که نسخه¬ای را به مدّت پنجاه سال عمل و تجربه کرده است. نسخ کم¬نقطه ربیع¬الثّانی ۸۶۳ق، عنوان و نشان به شنگرف، ۲۴گ (۸۹پ ـ ۱۱۳ر)، ۳۳س، کاغذ نوعی ترمه، قطع وزیری متوسّط، رکابه¬دار، جزوهای ۸برگی، جلد تیماج قرمز ضربی مجدول.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۹۵/۰۰۷
موضوع اثر : داروشناسی
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۸۶۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, خط نسخ
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان