کفایة الطب صفویه

نظر شما:

مشتمل بر دو «کتاب» است: ۱. معرفت علم پزشکی و کار داشتن تندرستی و در علم معالجهٔ عمدهٔ بیماری‌ها که اندر تن مردم پدید آمد و تفصیل هر یک؛ ۲. غذاها و داروهای مفرد و مرکّب و طبع و خاصیت و مقدار شربت و ابدال هر یکی به اختصار. تفلیسی این اثر را در سال ۵۵۰ق نگاشته و به سلطان ملکشاه سلجوقی (۵۸۴-۵۸۸ق) اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : تفلیسی، کمال‌الدّین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان