المشاریخ فی علم‌التاریخ صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز رساله است در تاریخ از سیوطی در سه باب که در سال ۸۷۲ نوشته شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۷
پدید آورندگان : جلال الدین سیوطی (نویسنده)
موضوع اثر : تاریخ
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۹۲۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, تاریخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان