انموذج‌اللبیب فی خصایص‌الحبیب صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز رساله از سیوطی به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۵
پدید آورندگان : سیوطی، جلال الدین (مؤلف)
موضوع اثر : دولتی (اسلام)
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۹۰۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان