کشف‌الصلصلة فی وصف‌الزلزله صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز رساله درباره زلزله از جمال الدین عبدالرحمن سیوطی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۸
پدید آورندگان : سیوطی، جلال الدین (نویسنده)
موضوع اثر : زلزله
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان