تحفة نظامیه صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۱۰۹۶ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۱۰
پدید آورندگان : عبدالقادر رویانی (نویسنده)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان