سرالعاملین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۰۱/۰۱۶
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن شجاع‌الدین نجفی (کاتب) امام محمد غزالی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان