صفةالنار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۰۱/۰۲۶
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن شجاع‌الدین نجفی (کاتب)
موضوع اثر : معاد
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, کاغذ ترمه, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان