فصل فی ام‌الشرور صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۰۱/۰۱۹
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن شجاع‌الدین نجفی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث و داستان درباره عایشه
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱ متر و ۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان