سکه ی نقره ناسره، سلطان عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره ناسره، سلطان عبدالحمید اول عثمانی، ضرب ۱۱۸۷ه.ق، قسطنطنیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۵۳
تاریخ خلق : ۱۱۸۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک